Desarrollador Front-End Angular

Desarrollador Jr+ FrontEnd Angular:

 

  •      HTML 5
  •      Responsive Design
  •      CSS, SCSS
  •      Bootstrap 3.3.7 o más alto
  •      JQUERY 3.2.1 o más alto
  •      VUE.JS
  •      Angular 4.3.2 o más alto
  •      CSRM Protection Form
  •      Cross Site Request Forgery (XSS)
  •      Contar con 1 año de experiencia en Front-End Angular